• Mac 15, 2021
  • 1119

NOTIS PENUTUPAN WISMA MEKANIKAL JABATAN KERJA RAYA SABAH

NOTIS PENUTUPAN WISMA MEKANIKAL JABATAN KERJA RAYA SABAH

Dukacita dimaklumkan bahawa bangunan WISMA MEKANIKAL adalah disahkan TIDAK SELAMAT untuk digunakan.

Dengan ini, orang awam adalah ditegah untuk menghampiri apatah lagi untuk memasuki bangunan WISMA MEKANIKAL.

Semua pihak yang ingin berurusan dengan pihak Cawangan Kejuruteraan Mekanikal dan Cawangan Kejuruteraan Automotif disarankan untuk berurusan melalui pegawai yang berkenaan atau ke alamat seperti berikut:

URUSAN BERKAITAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (KENDERAAN)

Nama Pegawai: EN. JACKSON SOLIMAN (KPP/Automotif), No. HP: 019 833 6059

Alamat Sementara: PUSAT SERVIS KENDERAAN KERAJAAN, PUTATAN

URUSAN BERKAITAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL (M&E)

Nama Pegawai: EN. BAND SABIN (KPP/Mekanikal), No. HP: 013 859 6007

Alamat Sementara: DEWAN KULIAH UTAMA, INSTITUT LATIHAN JKR, KEPAYAN