• Mei 27, 2022
  • 1379

PROJEK PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN STRUKTUR KESELURUHAN BANGUNAN POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH YANG ROSAK AKIBAT GEGARAN GEMPA BUMI DI RANAU, SABAH SERTA PEMBINAAN DATARAN KO-KURIKULUM PELAJAR (KERJA NAIKTARAF PERPARITAN)