• September 14, 2023
  • 198

PEMBAIKAN DAN SENGGARAAN ELEKTRIK DI SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU PULAU BUM BUM SEMPORNA (RECALL NO.01) – JKR.TWU.600-16/2/62(F)

PEMBAIKAN DAN SENGGARAAN ELEKTRIK DI SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU PULAU BUM BUM SEMPORNA (RECALL NO.01) – JKR.TWU.600-16/2/62(F)