• Oktober 2, 2023
  • 409

Hands-on Training : Dura Technology for Sg. Kimanis Bridge, Joint Dipping Survey dan Premix Laying for Road Construction

Hands-on Training : Dura Technology for Sg. Kimanis Bridge, Joint Dipping Survey dan Premix Laying for Road Construction

PAPAR, 25 SEP – Sektor Lebuhraya Pan Borneo dan Cawangan Institut Latihan telah melaksanakan sesi Hands-on Training : Dura Technology for Sg. Kimanis Bridge, Joint Dipping Survey dan Premix Laying for Road Construction yang dirasmikan oleh Ir. Mohd. Safri bin Abd. Habi, Timbalan Pengarah Sektor Lebuhraya Pan Borneo Sabah.

Antara objektif latihan itu diadakan adalah untuk meningkatkan lagi kualiti penyeliaan dan pemantauan penjawat awam khususnya di Jabatan Kerja Raya Sabah.
Latihan tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan DURA technology yang di guna pakai bagi Jambatan Sungai Kimanis selain turut menyentuh soal kaedah yang terlibat dalam pembinaan jalan raya seperti Joint Dipping Survey dan Premix Laying.