• Oktober 23, 2023
  • 179

Aktiviti Pemeriksaan Stor-Stor Tak Beruntuk JKR 2023

Aktiviti Pemeriksaan Stor-Stor Tak Beruntuk JKR 2023

TAWAU – SANDAKAN, 16 – 18 OKT – Cawangan Stor telah melaksanakan aktiviti pemeriksaan stor-stor tak beruntuk di stor JKR Tawau dan JKR Sandakan.

Stor tidak beruntuk merujuk kpada barang-barang yang kosnya tidak dipertanggungkan kepada sebarang peruntukan tahunan jabatan tertentu. Kos-kos barang hanya akan dipertanggungkan kepada vot jabatan tertentu setelah selesai sesuatu perkhidmatan kerja pembaikan atau pembekalan.