PITAS, 16 APR – JKR Pitas telah mengadakan pemusnahan rekod awam / kewangan bersama-sama dengan Cawangan Sumber Manusia, wakil Jabatan Akrib Negeri Sabah dan wakil Jabatan Bendahari Negeri Sabah.

Tujuan pemusnahan rekod tersebut diadakan adalah untuk melupuskan rekod-rekod yang tidak lagi digunakan, bersesuaian dengan cabutan-cabutan enakmen seksyen 6 (1) yang menyatakan tentang rekod awam yang perlu dilupuskan berdasarkan Enakmen Arkib Negeri 1980.

Ia juga adalah untuk menjimatkan ruang penyimpanan serta mengemaskini sistem rekod Jabatan Kerja Raya Pitas.

About The Author