Jabatan Kerja Raya Sabah

Beluran District Engineer

ANTONIUS WADJIN BIN LAMBERTUS
Jurutera Daerah

Alamat:
Peti Surat No. 116,
90107 Beluran
Tel. : 089 511380, 511206
Fax: 089 511181
E-mel: AntoniusWadjin.Lambertus@sabah.gov.my