Jabatan Kerja Raya Sabah

BRIDGE

Ir. EVELYN PIUS
Ketua Penolong Pengarah/Jambatan

Alamat:
 Cawangan Jambatan
Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya,
88582 Kota Kinabalu, Sabah

E-mel: Evelyn.Pius@sabah.gov.my

LATAR BELAKANG

Cawangan Jambatan merupakan cawangan yang baru diwujudkan setelah penstrukturan semula Jabatan Kerja Raya pada tahun 2005.

OBJEKTIF

Memastikan perancangan yang teratur dan perlaksanaan yang lancar bagi projek-projek jambatan serta penyelenggaraan jambatan-jambatan yang baik di seluruh Negeri.

FUNGSI

  • Menyediakan rangkaian jambatan di Negeri Sabah;
  • Merumus dan mengkaji semula dasar-dasar dan piawai-piawai jambatan;
  • Perancangan, perlaksanaan dan pemantauan semua kerja-kerja pembinaan jambatan;
  • Pengurusan pengakalan data bagi penyelenggaraan jambatan;
  • Pemeriksaan dan penyelenggaraan jambatan; dan
  • Pengurusan perbelanjaan kewangan bagi kerja-kerja pembinaan jambatan.