• Mengenalpasti projek-projek dan anggarannya untuk disenaraikan dalam cadangan Rancangan Malaysia
  • Perancangan kewangan dan penyediaan bajet tahunan bagi projek-projek yang telah diluluskan. .
  • Pengukuran terperinci, penyiasatan, rekabentuk dan penyediaan dokumen-dokumen tender bagi projek-projek yang telah diluluskan
  • Pemantauan projek, penyelarasan dan penelitian bagi projek-projek yang sedang dijalankan
  • Pentadbiran kontrak dan penyeliaan pembinaan projek.
  • Perhubungan diantara Persekutuan dan Agensi Negeri.