Jabatan Kerja Raya Sabah

South West Coast Area Division EngineeR

ADZIZAH AKUL
Jurutera Bahagian

Alamat:
Jabatan Kerja Raya Kawasan Pantai Barat Selatan,
Peti Surat 29, 89807, Beaufort
Tel.: 087 211333, 212510, 213271
Fax: 087 212036
E-mel: Adzizah.Akul@sabah.gov.my