Jabatan Kerja Raya Sabah

JURUTERA BAHAGIAN/DAERAH

JURUTERA BAHAGIAN/DAERAH

Jurutera Daerah JKR Sabah:

  • adalah wakil Jabatan di Daerah masing-masing;
  • bertanggungjawab untuk merancang dan pelaksanaan projek-projek dengan efisien. Beliau juga bertanggungjawab kepada operasi dan penyelenggaraan infrastruktur dan perkhidmatan yang lain;
  • selaku penasihat teknikal kepada semua Lembaga, Perbandaran, Pejabat Daerah dan pihak berkuasa tempatan; dan
  • mengurus, sebagai peranan sekunder, organisasi JKR dan kakitangan sokongan di Daerah.

JURUTERA BAHAGIAN/DAERAH

Bahagian Kawasan Selatan