Jabatan Kerja Raya Sabah

JURUTERA BAHAGIAN KAWASAN PANTAI BARAT UTARA

IR. JAMILAH TUKANG
Jurutera Bahagian

Alamat:
89157 Kota Belud
Tel. : 088 976444, 976553, 976554
Fax: 088 976777
E-mel: Jamilah.Tukang@sabah.gov.my