Jabatan Kerja Raya Sabah

JURUTERA DAERAH KUNAK

SYED ABDULLAH BIN SYED ABAS
Jurutera Daerah

Alamat:
Jabatan Kerja Raya,
Peti Surat 22, 91207, Kunak 
Tel: 089 851700, 851701
Fax: 089 851854
E-mel: SyAbdullah.SyAbas@sabah.gov.my