Jabatan Kerja Raya Sabah

JURUTERA DAERAH TENOM

JEFFERY DAIM JR
Jurutera Daerah

Alamat:
Jabatan Kerja Raya Tenom,
Peti Surat 79, 89307 Tenom
Tel: 087 735524/440/441
Fax: 087 736106
E-mel: JefferyDaim.Jr@sabah.gov.my