Jabatan Kerja Raya Sabah

JURUTERA Daerah TuaraN

FARINI AWANG
Jurutera Daerah

Alamat:
Jabatan Kerja Raya Tuaran,
Peti Surat 74, 89207, Tuaran
Tel: 088 788611, 788612
Fax: 088 788389
E-mel: Farini.Awang@sabah.gov.my