Jabatan Kerja Raya Sabah

East Area Division Engineer

SHIM PAU KIONG
Jurutera Bahagian

Alamat:
Peti Surat No. 29,
92007 Sandakan
Tel: 089 273733
Fax: 089 273112
E-mel: PauKiong.Shim@sabah.gov.my