• April 28, 2021
  • 805

NOTIS: PENUTUPAN KAUNTER PEMBAYARAN CAWANGAN AKAUN

NOTIS: PENUTUPAN KAUNTER  PEMBAYARAN CAWANGAN AKAUN

Cawangan Akaun akan memproses kerja penutupan akaun bulanan pada 30 April 2021, oleh itu kaunter Pembayaran Cawangan Akaun akan ditutup pada tarikh tersebut.

Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai.

Terima kasih.

Makluman daripada Cawangan Akaun JKR Sabah.