Philemon Lajawai

Pengarah Kerja Raya Sabah
Baharuhom Bin K.K Sogon
Timbalan Pengarah - Sektor Jeraya
Hafez Bin Shabuddin
Timbalan Pengarah - Sektor Khidmat Teknikal
Freddy Kimbun
Timbalan Pengarah - Sektor Bangunan
Mohd Shamsul Nizam Bin Abdul Wahid
Timbalan Pengarah - Sektor Lebuhraya Pan Borneo