JURUTERA DAERAH KINABATANGAN

FAIZAL BIN ABD RAHMAN
Jurutera Daerah

Alamat:
Jabatan Kerja Raya Kinabatangan,
W.D.T NO 177, 90200 Kota Kinabatangan
Tel: 089 561436
Fax: 089 561436
E-mel: Faizal.AbdRahman@sabah.gov.my